(+31) 76 205 5067          Minervum 7160c, 4817 ZN Breda

E-mail instellen

Inleiding

Om jouw mail accounts te kunnen gebruiken op mail clients van derden, hanteren we de onderstaande instellingen. Wanneer deze instellingen of poorten je niets of weinig zeggen, dan raden we je aan om je mail te configureren met de dik gedrukte poorten.

IMAP

Server voor inkomende mail: mail.pcextreme.nl
Poort voor inkomende mail: 143 (TLS) of 993 (SSL)
Encryptie: Ingeschakeld
Authenticatie: Middels email adres en bijbehorend wachtwoord

Server voor uitgaande mail: smtp.mail.pcextreme.nl
Poort voor uitgaande mail: 587 (TLS) of 465 (SSL) of 25 (TLS)
Encryptie: Ingeschakeld
Authenticatie: Middels email adres en bijbehorend wachtwoord