Algemene Voorwaarden

Versie 1.0 – 11 november 2015

Wanneer we een samenwerking aangaan is het van belang dat we elkaar begrijpen. Daarom heb ik de algemene voorwaarde zo duidelijk mogelijk proberen te maken, zodat er geen misverstanden ontstaan. Mocht u na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen hebben, neem dan contact met me op.

ARTIKEL 1
Wanneer MFA Design met u een overeenkomst is aangegaan met afwijkende voorwaarden, zijn de afwijkende voorwaarden leidend.

ARTIKEL 2
Webhosting en domeinnaam registratie contracten hebben een looptijd van één jaar en worden automatisch verlengd voor één jaar. De facturering van deze diensten vindt voor aanvang van de nieuwe periode plaats.

ARTIKEL 3
Voor aanvang van de werkzaamheden stelt MFA Design een investeringsoverzicht voor u op, zodat u weet waar u aan toe bent. Indien er meerwerk uitgevoerd dient te worden, wordt u tijdig geïnformeerd.

ARTIKEL 4
Webhosting en domeinnaam registratie contracten worden jaarlijks bij aanvang van de nieuwe periode vooraf gefactureerd. Overige werkzaamheden tot een bedrag van €1.500,- exclusief btw worden achteraf gefactureerd.

ARTIKEL 5
De maximale betaaltermijn bedraagt 14 dagen. Na het aflopen van de eerste betaaltermijn wordt er zonder verdere ingebrekestelling 15% incassokosten (met een minimum van €40,-) en de wettelijke rente in rekening gebracht.

ARTIKEL 6
Voor de beëindiging van een samenwerking dient u MFA Design twee weken voor afloop van het contract op de hoogte te stellen, zodat we dit goed kunnen afhandelen.

ARTIKEL 7
MFA Design kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, zoals gevolgschade of gederfde winst. Indien u directe schade ondervind kan de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het in rekening gebrachte of te brengen bedrag voor het bewuste onderdeel.

Ik vind het erg belangrijk dat klanten de algemene voorwaarden vooraf goed lezen en begrijpen. Indien u klant wilt worden, de algemene voorwaarden heeft gelezen en houdt van chocola? Neem dan contact met me op.